Blue glowing synapse. Artificial neuron in concept of artificial intelligence. Synaptic transmission lines of pulses. Abstract polygonal space low poly with connecting dots and lines. 3D rendering

INFO DAY EMBL 2019 – 9. 12. 2019 od 10:00 hod

Vážení členovia spoločnosti, výskumníci, študenti !

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrom vedecko-technických informácií organizuje podujatie INFO DAY EMBL 2019.

INFO DAY EMBL 2019, sa bude konať dňa 9.12.2019 od 10:00 hodiny v priestoroch Univerzitného vedeckého parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava,  z príležitosti 1 – ročného trvalého členstva  Slovenskej  republiky v prestížnej medzinárodnej organizácii EMBL (Euoropen Molecular Biology Laboratory).

V rámci podujatia odznejú prednášky z jednotlivých výskumných oddelení  z hlavného sídla EMBL -Heidelbergu. Súčasťou podujatia je aj predstavenie EMBL programov pre PhD študentov a mladých výskumníkov.

Ambíciou podujatia je poskytnúť  nové informácie o možnostiach lepšieho vyžitia  nášho  členstva v  EMBL    ako aj  ukázať benefity, ktoré toto členstvo  prináša:

  1. Možnosť využívať unikátnu infraštruktúru jednotlivých výskumných centier v Európe, ktorá zatiaľ nemá analógiu v SR.
  2. Možnosť slovenských výskumníkov pracujúcich v biomedicínskej oblasti získavať príslušné „know-how“ v oblasti genomiky, technológiách editingu génov, mikroskopických zobrazovacích technikách, metabolomiky, proteomiky, expresie proteínov, bioinformatických a bioštatistických analýzach genómov modelových organizmov, vrátane človeka.
  3. Možnosť uchádzať sa o krátkodobé alebo dlhodobé pobyty vo výskumných inštitúciách financované zo zdrojov EMBC/EMBL.
  4. Možnosť publikovania v prestížnych zahraničných odborných vedeckých periodikách, ktoré vzišli v rámci spolupráce s EMBL výskumnými skupinami

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Výbor SSBMB

Pozvánka na INFO DAY EMBL 2019 Invitation to INFO DAY EMBL 2019
F3.large

Pozvánka na vedeckú prednášku – RNDr . MARIE HRMOVEJ, DrSc.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
a
Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, člen FEBS a IUBMB
si Vás dovoľuje pozvať na prednášku:

 

RNDr. MARIE HRMOVEJ, DrSc
Professor of Structural Biochemistry
Faculty of Sciences, University of Adelaide, Australia
School of Life Sciences,
Huaiyin Normal University, China

na tému :

Plant Transport Proteins Underlying Elemental Soil Toxicity Tolerance
&
Catalytic Mechanisms Of Enzymes Involved in Plant Development

 

Prednáška sa uskutoční 4. 12. 2019 o 15:00 hod na FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, v posluchárni CH 16

Prednáška Maria Hrmova (PDF pozvánka)

csm_Multipette-M4_easy-dispensing_2560_a946063de6[1]

Pozvánka na vedeckú prednášku – Evolúcia proteínov v skúmavke

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre biochému a molekulárnu biológiu a EMBL vás pozývame na vedeckú prednášku v rámci cyklu „Jesenné stretnutia v Parku“

doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.
Centrum intedisciplinárnych biovied,
Technologický a inovačný park, UPJŠ Košice

Evolúcia proteínov v skúmavke

 

Dňa 22.11.2019 o 10:00 hod v Konferenčnej miestnosti VP UK Ilkovičova 8, Bratislava

Pozvánka Erik Sedlák 2019 (PowerPoint)

Tešíme sa na stretnutie

za organizátorov,
Stano Stuchlík