Predseda:

Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

Telefón: (02) 602 96 453, mobil

E-mail: jan.turna@uniba.sk

Jan.turna@cvtisr.sk

Jan.turna@uvp.uniba.sk

link na pracovisko: : https://fns.uniba.sk/kmb/

 

 

Podpredseda:

Prof. Ing. Albert Breier, DrSc.

Telefón: (02) 593 25 514, mobil 0918 674 514

E-mail: albert.breier@stuba.sk

link na pracovisko: https://is.stuba.sk/lide/clovek.pl?id=46841;lang=sk

 

Tajomník 1 : RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.

Telefón: (02) 3229 5404, mobi l0904999769

E-mail: Miroslav.Barancik@savba.sk

link na pracovisko: : http://www.cem.sav.sk/

tajomník pre spoluprácu s pracoviskami SAV

 

Tajomník 2: Doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc.

Telefón: (02) 602 96 509, mobil 0902275828

E-mail: stanislav.stuchlik@uniba.sk

link na pracovisko: https://fns.uniba.sk/kmb/

https://cusp.uniba.sk/

tajomník pre spoluprácu  s univerzitami

 

Tajomník 3: RNDr: Gabriela Gavurníková, CSc.

Telefón:  (02) 69 253 234, mobil 0910929752

E-mail: gabriela.gavurnikova@cvtisr.sk

Link na pracovisko: https://www.cvtisr.sk/

Vedecká tajomníčka  a PR

 

Členovia výboru:

RNDr. Ján Kormanec,  DrSc.

Telefón: (02) 59 307 419

E-mail: jan.kormanec@savba.sk

Link na pracovisko: http://www.imb.savba.sk/

 

 

Prof. RNDr. Anton Horváth, CSc.

Telefón: (02) 602 96 546, mobil 0902179431

E-mail: anton.horvath@uniba.sk

link na pracovisko: https://fns.uniba.sk/kbi/

 

Prof. RNDr. Fedoročko Peter, CSc.

Telefón: (055) 234 1182

Email: peter.fedorocko@upjs.sk

link na pracovisko: https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

 

Prof. RNDr. Peter Račay, DrSc.

Telefón: (043) 2633 443

E-mail racay@jfmed.uniba.sk

Link na pracovisko: https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/vedecko-pedagogicke-pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-lekarskej-biochemie/

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/vedecko-vyskumne-pracoviska-a-centra/martinske-centrum-pre-biomedicinu/divizia-neurovedy/

 

Prof. RNDr. Ján Lehotský, CSc.

Telefón: (043) 2633 441

E-mail: Jan.Lehotsky@jfmed.uniba.sk

Link na pracovisko: https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/vedecko-pedagogicke-pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-lekarskej-biochemie/

 

Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

Telefón: ( 02) 5930 2401, mobil 0907 778 385

E-mail: silvia.pastorekova@savba.sk

Link na pracovisko: http://www.biomedcentrum.sav.sk/

 

Doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc.

Telefón: (055) 234 2242,  mobil 0905 112390

Email: erik.sedlak@upjs.sk

Link na pracovisko: https://cib-center.org/

 

Doc. Ing. Martin  Rebroš, CSc.

Telefón:  (02) 59 325 480, mobil 0908 726 025

E-mail: martin.rebros@stuba.sk

Link na pracovisko: https://www.fchpt.stuba.sk/