Group 36@2x
Virologička, úspešná vedecká pracovníčka, riaditeľka významnej vedecko –výskumnej inštitúcie – Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave  a aktívna členka výboru Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu   bola ocenená prezidentkou  Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou štátnym vyznamenaním  – Rad Ľudovíta Štúra II. Triedy. Gratulujeme!
Ocenenie Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
Viac ako 60 rokov organizovanej činnosti biochemikov
V šesťdesiatročnej činnosti musela biochemická spoločnosť prekonávať veľmi zložité situácie pod vplyvom prevratných spoločenských zmien. Zorganizovala stovky odborných a vedeckých podujatí – seminárov, konferencií, kurzov analytických a separačných laboratórnych metód, nespočetné množstvo prednášok domácich i zahraničných autorov, ktoré sa konali pod záštitou biochemickej spoločnosti.
Slovenská spoločnosť pre biochémiu
a molekulárnu biológiu

Naše pobočky na Slovensku

Martin

regionálna pobočka

Košice

regionálna pobočka

bg
4_1511487759[1]

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE BIOCHÉMIU A MOLEKULÁRNU BIOLÓGIU

SSBMB
 

je dobrovoľná organizácia fyzických osôb  s profesionálnou orientáciou na biochémiu, molekulárnu biológiu a príbuzné vedecké odbory.

Podporujeme rozvoj výskumných odborov podnecovaním  vedeckej a vedecko-populárnej činnosti, zvyšovanie odbornej úrovne svojich členov, ktorí začínajú v odbore pracovať a šírime nové výskumné poznatky do praxe

Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

predseda