Group 36@2x

Vzhľadom na aktuálnu situáciu  ohľadom pandémie korona vírusu sa XXVI. Biochemický kongres  2020 v Českých Budějoviciach prekladá na 29. augusta  až 1. septembra 2021.

viac informácií...

Preloženie termínu konania XXVI. Biochemického kongresu  v Českých Budějoviciach
Viac ako 60 rokov organizovanej činnosti biochemikov
V šesťdesiatročnej činnosti musela biochemická spoločnosť prekonávať veľmi zložité situácie pod vplyvom prevratných spoločenských zmien. Zorganizovala stovky odborných a vedeckých podujatí – seminárov, konferencií, kurzov analytických a separačných laboratórnych metód, nespočetné množstvo prednášok domácich i zahraničných autorov, ktoré sa konali pod záštitou biochemickej spoločnosti.
Slovenská spoločnosť pre biochémiu
a molekulárnu biológiu

Naše pobočky na Slovensku

Martin

regionálna pobočka

Košice

regionálna pobočka

bg
4_1511487759[1]

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE BIOCHÉMIU A MOLEKULÁRNU BIOLÓGIU

SSBMB
 

je dobrovoľná organizácia fyzických osôb  s profesionálnou orientáciou na biochémiu, molekulárnu biológiu a príbuzné vedecké odbory.

Podporujeme rozvoj výskumných odborov podnecovaním  vedeckej a vedecko-populárnej činnosti, zvyšovanie odbornej úrovne svojich členov, ktorí začínajú v odbore pracovať a šírime nové výskumné poznatky do praxe

Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

predseda