6044557_1000x[1]

Ocenenie Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

Virologička, úspešná vedecká pracovníčka, riaditeľka významnej vedecko –výskumnej inštitúcie – Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave  a aktívna členka výboru Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu   bola ocenená prezidentkou  Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou štátnym vyznamenaním  – Rad Ľudovíta Štúra II. Triedy. Gratulujeme!