8_1511488316[1]

Výbor Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu

Dňa 7.2.2019  po uskutočnených voľbách PER ROLLAM členov  Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu  (SSBMB) bol zvolený nový výbor spoločnosti na funkčné obdobie od 1.2.2019 do 1.2.2023

Predseda

Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

 • +421 2 6029 6453
Podpredseda

Prof. Ing. Albert Breier, DrSc.

 • +421 2 5932 5514, mobil 0918 674 514
Tajomník 1

RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.

 • +421 2 3229 5404, mobil 0904999769
Tajomník 2

Doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc.

 • +421 2 6029 6509, mobil 0902275828
Členovia výboru

RNDr. Ján Kormanec, DrSc.

 • +421 2 5930 7419

Doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.

 • +421 2 6029 6546, mobil 0902179431

Prof. RNDr. Fedoročko Peter, CSc.

 • +421 55 234 1182

Prof. RNDr. Peter Račay, DrSc.

 • +421 43 2633 443

Prof. RNDr. Ján Lehotský, CSc.

 • +421 43 2633 441

Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, PhD.

 • +421 2 5930 2401, mobil 0907 778 385

Doc. RNDr. Erik Sedlák, CSc.

 • +421 55 234 2242, mobil 0905 112390

Doc. Ing. Martin Rebroš, CSc.

 • +421 2 5932 5480, mobil 0908 726 025
Kancelária SSBMB

RNDr: Gabriela Gavurníková, CSc.

 • +421 2 6925 3234, mobil 0910929752
p9-ema-vote-

Informacia o volbe nového výboru

Dňa 7.2.2019  po uskutočnených voľbách PER ROLLAM členov  Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu  (SSBMB) bol zvolený nový výbor spoločnosti na funkčné obdobie od 1.2.2019 do 1.2.2023

Výbor Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu

Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

Predseda
Tel: +421 2 6029 6453 E-mail: Jan.turna@uvp.uniba.sk https://fns.uniba.sk/kmb/