Dňa 7.2.2019  po uskutočnených voľbách PER ROLLAM členov  Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu  (SSBMB) bol zvolený nový výbor spoločnosti na funkčné obdobie od 1.2.2019 do 1.2.2023

Výbor Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu

Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

Predseda
Tel: +421 2 6029 6453 E-mail: Jan.turna@uvp.uniba.sk https://fns.uniba.sk/kmb/
Shopping Basket