Abstract luminous DNA molecule. Genetic and gene manipulation concept. Cut of replacing part of a DNA molecule. Medicine. Innovative in science. Medical science and biotechnology.

Registrácia na konferenciu

Vážení členovia spoločnosti, milí priaznivci biochémie a molekulárnej biológie, študenti !

Výbor Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu SSBMB si Vás dovoľuje oboznámiť, že dňa 3.4.2023 bola oficiálne otvorená nová kongresová webová stránka, cez ktorú sa môžete registrovať na konferenciu: XXVII Th Biochemistry Congress 2023 ako FEBS3+ Meeting.

Všetky informácie ohľadom on line registrácie na konferenciu a on line ubytovania v Grand hoteli Bellevue sú dostupné na linku: https://ssbmb2023.sk

Zároveň prosím venujte pozornosť zmene, ktorá sa týka platenia členských príspevkov do spoločnosti SSBMB.

V termíne od 3.4.2023 bol na základe schválenia výboru SSBMB členský príspevok určený na sumu 15 € na člena /na rok 2023 .

Všetky platobné údaje zostávajú nezmenené, tak ako ich nájdete v menu Preregistrácia na stránke www.ssbmb.sk

Tešíme sa na Vašu účasť na jesennej konferencii vo Vysokých Tatrách.

Výbor SSBMB

grand_hotel_highs_tatras_febs3

FEBS3+ Meeting: 50 years of Recombinant DNA – Past, Presence, Future

Vážení členovia spoločnosti SSBMB !
Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu v spolupráci so zahraničnými biochemickými spoločnosťami –
Českou, Ukrajinskou a Maďarskou spoločnosťou
vás informuje o konaní budúcEj Konferencie :

„50 years of Recombinant DNA – Past, Presence, Future“

FEBS3+ Meeting

XXVIIth Biochemistry Congress of Slovak and Czech Societies for Biochemistry and Molecular Biology with cooperation of Hungarian and Ukrainian Biochemical Societies

September 10th-13th, 2023
in High Tatras, Grand Hotel Bellevue
Slovakia

Počiatočné informácie  a 1. cirkulár

NEW First Announcement_Biochemistry Congress 2023 FEBS+_High Tatras

LetakBio_NASIRKU

umrtie-generic-foto-bg

Rozlúčka s dlhoročným členom SSBMB

Zomrel RNDr. Ivan Hapala, CSc.

V nedeľu 2. januára 2022 nás po dlhoročnom zápase so zákernou chorobou navždy opustil náš kolega a priateľ Ivan Hapala, bývalý riaditeľ Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV.

RNDr. Ivan Hapala, CSc., sa narodil 9. novembra 1954 v Bratislave. Po ukončení štúdia genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v roku 1979 nastúpil na Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV,  pracovisko v Ivanke pri Dunaji. Tejto inštitúcii v jej rôznych podobách (v roku 1990 z pracoviska v Ivanke vznikol Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, ktorý sa stal v roku 2017 súčasťou Centra biovied SAV, a presťahoval sa z Ivanky pri Dunaji do Bratislavy) zostal verný po celý život.

Svoju dizertačnú prácu, ktorú vypracoval pod vedením prof. Kováča, obhájil v roku 1987 v Brne. Absolvoval dlhodobé zahraničné pobyty na Univerzite Cincinnati v USA, na Univerzite Bordeaux 2 vo Francúzsku, ako aj kratšie študijné pobyty na univerzitách v Nemecku, Rakúsku a Holandsku. Na pracovisku postupne zastával rozličné pozície (vedúci laboratória, predseda vedeckej rady) a od roku 2002 do roku 2014 bol riaditeľom Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV.

Vo svojej vedeckej práci sa venoval rôznym aspektom biogenézy a funkcie membrán v eukaryotických bunkách na modeli Saccharomyces cerevisiae. Medzi jeho najdôležitejšie výsledky patrí zavedenie metódy na sledovanie transportu sterolov, ako aj originálne  poznatky o účinku antisterolových antifungálnych liečiv na kvasinky. V poslednom čase sa (napriek zákernej chorobe) venoval biotechnologickým aplikáciám, a to predovšetkým využitiu kvasiniek ako producentov lipidových látok.

O jeho vedeckých kvalitách svedčí viac ako 60 publikácií vo WoS s takmer 1400 citáciami. Bol zodpovedným riešiteľom mnohých domácich vedeckých projektov (VEGA, APVV, Výskumné a vzdelávacie centrum excelentnosti APVV, projekt Európskeho sociálneho fondu Biomembrány) a niekoľkých zahraničných projektov (slovensko-americký vedecko-technický program, projekty Ost-West, Aktion Österreich-Slowakei). Vychoval osem doktorandov a 11 diplomantov. Bol predsedom Komisie pre kvasinky Československej spoločnosti mikrobiologickej, zástupcom Slovenska v International Commission on Yeasts, opakovane bol v organizačnom výbore Yeast Lipid Conferences.

Pre nás kolegov bol však neoceniteľný predovšetkým jeho príspevok k pozitívnej atmosfére na pracovisku, ktorú spoluvytváral za dlhé roky svojho pôsobenia v manažmente ústavu. Budú nám chýbať jeho rady pri rozhodovaní o ďalšom osude pracoviska, pri vytváraní koncepčných dokumentov, pri každodennom fungovaní ústavu. A predovšetkým, milý Ivan, bude nám chýbať tvoj entuziazmus a optimizmus, ktorý si si zachoval do poslednej chvíle.

Česť tvojej pamiatke!

Prevzatý text od: Ľubor Košťál, Ústav biochémie a genetiky živočíchov CB SAV