umrtie-generic-foto-bg

Rozlúčka s dlhoročným členom SSBMB

Zomrel RNDr. Ivan Hapala, CSc.

V nedeľu 2. januára 2022 nás po dlhoročnom zápase so zákernou chorobou navždy opustil náš kolega a priateľ Ivan Hapala, bývalý riaditeľ Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV.

RNDr. Ivan Hapala, CSc., sa narodil 9. novembra 1954 v Bratislave. Po ukončení štúdia genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v roku 1979 nastúpil na Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV,  pracovisko v Ivanke pri Dunaji. Tejto inštitúcii v jej rôznych podobách (v roku 1990 z pracoviska v Ivanke vznikol Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, ktorý sa stal v roku 2017 súčasťou Centra biovied SAV, a presťahoval sa z Ivanky pri Dunaji do Bratislavy) zostal verný po celý život.

Svoju dizertačnú prácu, ktorú vypracoval pod vedením prof. Kováča, obhájil v roku 1987 v Brne. Absolvoval dlhodobé zahraničné pobyty na Univerzite Cincinnati v USA, na Univerzite Bordeaux 2 vo Francúzsku, ako aj kratšie študijné pobyty na univerzitách v Nemecku, Rakúsku a Holandsku. Na pracovisku postupne zastával rozličné pozície (vedúci laboratória, predseda vedeckej rady) a od roku 2002 do roku 2014 bol riaditeľom Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV.

Vo svojej vedeckej práci sa venoval rôznym aspektom biogenézy a funkcie membrán v eukaryotických bunkách na modeli Saccharomyces cerevisiae. Medzi jeho najdôležitejšie výsledky patrí zavedenie metódy na sledovanie transportu sterolov, ako aj originálne  poznatky o účinku antisterolových antifungálnych liečiv na kvasinky. V poslednom čase sa (napriek zákernej chorobe) venoval biotechnologickým aplikáciám, a to predovšetkým využitiu kvasiniek ako producentov lipidových látok.

O jeho vedeckých kvalitách svedčí viac ako 60 publikácií vo WoS s takmer 1400 citáciami. Bol zodpovedným riešiteľom mnohých domácich vedeckých projektov (VEGA, APVV, Výskumné a vzdelávacie centrum excelentnosti APVV, projekt Európskeho sociálneho fondu Biomembrány) a niekoľkých zahraničných projektov (slovensko-americký vedecko-technický program, projekty Ost-West, Aktion Österreich-Slowakei). Vychoval osem doktorandov a 11 diplomantov. Bol predsedom Komisie pre kvasinky Československej spoločnosti mikrobiologickej, zástupcom Slovenska v International Commission on Yeasts, opakovane bol v organizačnom výbore Yeast Lipid Conferences.

Pre nás kolegov bol však neoceniteľný predovšetkým jeho príspevok k pozitívnej atmosfére na pracovisku, ktorú spoluvytváral za dlhé roky svojho pôsobenia v manažmente ústavu. Budú nám chýbať jeho rady pri rozhodovaní o ďalšom osude pracoviska, pri vytváraní koncepčných dokumentov, pri každodennom fungovaní ústavu. A predovšetkým, milý Ivan, bude nám chýbať tvoj entuziazmus a optimizmus, ktorý si si zachoval do poslednej chvíle.

Česť tvojej pamiatke!

Prevzatý text od: Ľubor Košťál, Ústav biochémie a genetiky živočíchov CB SAV

 

drobnicov-memorial-uvod

Drobnicov Memoriál

OZNAM

 

Milé kolegyne,  milí kolegovia, členovia spoločnosti SSBMB!

Dovoľujeme  si Vás informovať,  že v dňoch 2.9 – 4. 9. 2021 sa uskutoční tradičné podujatie Drobnicov Memoriál.

Tohtoročný Drobnicov memoriál sa bude konať v Trenčíne – Chata Trubárka, v rekreačnej oblasti Kubrica

Všetky informácie sú na: http://dm2021.vedaazivot.sk/

Prof. Ing. Ľudovít DROBNICA, DrSc.

ssbmb-covid19

Oznam o preložení termínu konania XXVI. Biochemického kongresu v Českých Budějoviciach

Vážení členovia Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu, milí priaznivci príbuzných vedeckých odborov

Na základe listu predsedu Českej společnosti pro biochemii a molekulární biologiu Prof. RNDr. Libora Grubhoffera, CSc., Hon.D.Sc., ktorý si Vám dovoľujeme preposlať v plnom znení, organizačný a vedecký výbor zjazdu po zvážení situácie rozhodol o preložení termínu konania XXVI. biochemického kongresu.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu  ohľadom pandémie korona vírusu sa XXVI. Biochemický kongres  2020 v Českých Budějoviciach prekladá na 29. augusta až 1. septembra 2021.

 

Milí vedecko – výskumní pracovníci, pedagógovia,  študenti, ktorí ste plánovali aktívne sa zúčastniť vedeckého kongresu, že Vás situácia neodradí a že sa v čo najväčšom počte stretneme v roku 2021 na Biochemickom zjazde  v Českých Budějovicach, odovzdáme si odborné vedomosti a skúsenosti  so svojimi zahraničnými spolupracovníkmi, nadviažeme  a utužíme naše vedecké priateľstvá  pri  odborných diskusiách a  neformálnych  stretnutiach.

Prajeme Vám, aby napriek pandémie COVID – 19, sa odborná komunita podnietila k  spolupráci na vedeckom poli bádania.

Buďte zdraví!

Výbor SSBMB

 

V prípade akýchkoľvek informácií prosím kontaktujte kanceláriu spoločnosti SSBMB dr. Gavurníkovú Gabrielu

gabriela.gavurnikova@cvtisr.sk

List predsedu Českej společnosti pro biochemii a molekulární biologiu