IMG_POSTERY

Rozmery posterov do posterovej sekcie

Vážení účastníci konferencie Biochemické dni 2019

Dovoľujeme  si Vás informovať, že rozmery posterov do posterovej sekcie sú štandardne pripravované s rozmerom A0  (840 mm x 1189 mm).

Náhľad panelov, ktoré Grand hotel Bellevue poskytol pre posterovú sekciu vidíte na obrázku.

 

Ďakujeme

Organizačný výbor konferencie

119

Termín  príjímania abstraktov 

Vážení účastníci konferencie Biochemické dni 2019, konanej  v dňoch 21.9-24.9.2019 v Hornom Smokovci.
Termín príjímania abstraktov  Vašich príspevkov končí dňa  11.9.2019.
Príspevky zasielané po tomto termíne nebudú uverejnené v Zborníku abstraktov.

 

Ďakujeme
Organizačný výbor konferencie

platbyssbmb

Členský príspevok do SSBMB

Vážení členovia  SSBMB,

Dovoľujeme si Vás upozorniť a požiadať Vás,  aby ste  po  Vašom  zaregistrovaní/resp. preregistrovaní sa za člena Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu SSBMB uhradili členský príspevok v sume 5.00  Eur za rok 2019 na  účet spoločnosti SSBMB.

Názov účtu: Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu

IČO: 00178845

Banka: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: IBAN: SK92 0900 0000 0000 1146 9664

SWIFT/ BIC: GIBASKBX

Správa pre prijímateľa: Meno člena SSBMB

 

Ďakujeme

Výbor SSBMB

7_1511487760[1]

Nazov clanku 5

Compatible with the best plugins

We made Phlox compatible with the most popular plugins to make sure your siteworks the best with plugins you may need. Below is a list of compatible plugins which are increasing constantly.

We included all the best plugins for you. So Phlox is all you need to create an amazing website that you have always wanted.

Master Slider (exclusive slider)

Phlox theme is made by averta, the team behind the famous Master Slider project, the most advanced touch slider plugin on the Market. The good news is that you can enjoy using the power of Master Slider with Phlox and have benefits of some special features only available on Phlox.

Beautiful online store

Use the power of most popular online shopping platform, WooCommerce in Phlox to sell anything. Sell more, and let your customers enjoy shopping online.