Pozvánka na vedeckú prednášku – Evolúcia proteínov v skúmavke

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre biochému a molekulárnu biológiu a EMBL vás pozývame na vedeckú prednášku v rámci cyklu „Jesenné stretnutia v Parku“

doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.
Centrum intedisciplinárnych biovied,
Technologický a inovačný park, UPJŠ Košice

Evolúcia proteínov v skúmavke

 

Dňa 22.11.2019 o 10:00 hod v Konferenčnej miestnosti VP UK Ilkovičova 8, Bratislava

Pozvánka Erik Sedlák 2019 (PowerPoint)

Tešíme sa na stretnutie

za organizátorov,
Stano Stuchlík

Comments are closed.