INFO DAY EMBL 2019 – 9. 12. 2019 od 10:00 hod

Vážení členovia spoločnosti, výskumníci, študenti !

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrom vedecko-technických informácií organizuje podujatie INFO DAY EMBL 2019.

INFO DAY EMBL 2019, sa bude konať dňa 9.12.2019 od 10:00 hodiny v priestoroch Univerzitného vedeckého parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava,  z príležitosti 1 – ročného trvalého členstva  Slovenskej  republiky v prestížnej medzinárodnej organizácii EMBL (Euoropen Molecular Biology Laboratory).

V rámci podujatia odznejú prednášky z jednotlivých výskumných oddelení  z hlavného sídla EMBL -Heidelbergu. Súčasťou podujatia je aj predstavenie EMBL programov pre PhD študentov a mladých výskumníkov.

Ambíciou podujatia je poskytnúť  nové informácie o možnostiach lepšieho vyžitia  nášho  členstva v  EMBL    ako aj  ukázať benefity, ktoré toto členstvo  prináša:

  1. Možnosť využívať unikátnu infraštruktúru jednotlivých výskumných centier v Európe, ktorá zatiaľ nemá analógiu v SR.
  2. Možnosť slovenských výskumníkov pracujúcich v biomedicínskej oblasti získavať príslušné „know-how“ v oblasti genomiky, technológiách editingu génov, mikroskopických zobrazovacích technikách, metabolomiky, proteomiky, expresie proteínov, bioinformatických a bioštatistických analýzach genómov modelových organizmov, vrátane človeka.
  3. Možnosť uchádzať sa o krátkodobé alebo dlhodobé pobyty vo výskumných inštitúciách financované zo zdrojov EMBC/EMBL.
  4. Možnosť publikovania v prestížnych zahraničných odborných vedeckých periodikách, ktoré vzišli v rámci spolupráce s EMBL výskumnými skupinami

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Výbor SSBMB

Pozvánka na INFO DAY EMBL 2019 Invitation to INFO DAY EMBL 2019

Comments are closed.