119

Termín  príjímania abstraktov 

Vážení účastníci konferencie Biochemické dni 2019, konanej  v dňoch 21.9-24.9.2019 v Hornom Smokovci.
Termín príjímania abstraktov  Vašich príspevkov končí dňa  11.9.2019.
Príspevky zasielané po tomto termíne nebudú uverejnené v Zborníku abstraktov.

 

Ďakujeme
Organizačný výbor konferencie

platbyssbmb

Členský príspevok do SSBMB

Vážení členovia  SSBMB,

Dovoľujeme si Vás upozorniť a požiadať Vás,  aby ste  po  Vašom  zaregistrovaní/resp. preregistrovaní sa za člena Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu SSBMB uhradili členský príspevok v sume 5.00  Eur za rok 2019 na  účet spoločnosti SSBMB.

Názov účtu: Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu

IČO: 00178845

Banka: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: IBAN: SK92 0900 0000 0000 1146 9664

SWIFT/ BIC: GIBASKBX

Správa pre prijímateľa: Meno člena SSBMB

 

Ďakujeme

Výbor SSBMB

Registračný formulár na konferenciu Biochemické dni 2019    Osobné informácie

    Prezentácia

    Templat pre prispevky ku posterom na konferenciu (Templát predstavuje mustru pre abstrakty pre plagátové oznámenia –postery, prosím písať v slovenskom jazyku.)    Jedlo a ubytovanie