Poďakovanie členom SSBMB

Výbor SSBMB ďakuje

členom Slovenskej spoločnosti  pre biochémiu a molekulárnu biológiu, ktorí zviditeľnili vedu  v boji proti pandémii Covid-19 

Uplynulo niekoľko mesiacov  od začiatku roku 2021. Obdobie roku 2020 postavilo pred vedecko-výskumnú komunitu nielen na Slovensku, ale aj v globálnom svete  nečakaného a „voľným okom“ neviditeľného  nepriateľa  v podobe malého RNA vírusu. Nové okolnosti  priniesli  pre výskumníkov  v oblasti biomedicíny veľkú výzvu v boji proti ochoreniu spôsobenému  vírusom patriacim do čeľade Corona viridae.

 

V prvej líni v boji proti vírusu COVID-19 stáli mnohí slovenskí vedci. Všetci  pracujú na slovenských univerzitách, nemocniciach, vedeckých parkoch a inštitúciách SAV, v novovzniknutých „start up-och“. Mnohí z nich majú za sebou odborné stáže a  výskumné pobyty na renomovaných zahraničných inštitúciách v Európe a USA, ktoré v súčasnosti vyúsťujú do výskumných spoluprác  a spoločne riešených zahraničných projektov.

Spojený interdisciplinárny  prístup vedcov vyústil do iniciatívy, ktorej výsledkom bol certifikovaný  slovenský variant PCR testu na testovanie prítomnosti  korona vírusu. O tom, ako táto  spoločná  iniciatíva vedcov  vzišla a čo jej predchádzalo, bolo aj témou televíznych debát a článkov v novinách.

https://www.tyzden.sk/rozhovory/64144/nase-koronatesty-dostanu-slovensku-vedu-na-mapu/.

https://www.aktuality.sk/clanok/778273/koronavirus-prirodovedci-z-uk-chcu-ziskat-genomy-z-celeho-slovenska/

K úspechom v sekvenovaní genómu Covid-19 (slovenské izoláty), na ktorom sa podieľala    skupina vedcov pod vedením  Dr. Tomáša Szemesa  (Univerzitný vedecký park UK, Bratislava) určite prispelo aj podujatie „EMBL INTRODUCTION TO NANOPORE SEQUENCING 2020 PILOT COURSE“, ktoré prebiehalo  v januári 2020. www.ssbmb.sk  

Škoda, že vzplanutie epidémie zabránilo spoločnosti SSBMB v spolupráci s EMBL  zorganizovať ďalšie plánované workshopy v oblasti sekvenovania.

Aj veda na Slovensku, ktorej súčasťou sú výskumníci pracujúci v oblasti prírodných vied a medicíny, vrátane našich členov  SSBMB,  prispieva a prináša odpovede  na mnohé otázky ohľadom poznania vírusu  Covid-19. Svedčia o tom mnohé  projekty podporené výskumnými agentúrami, ktoré sa začínajú úspešne riešiť v mnohých laboratóriách univerzít a akadémie vied u nás.

Vedecká obec a jednotliví výskumníci nebývali  často na očiach verejnosti, pracovali v úzadí  svojich laboratórií  a častokrát sa im nedostalo od spoločnosti uznanie, ktoré by si právom zaslúžili. O to viac by sme si ich prácu mali vážiť a oceniť každým dňom, nielen v časoch kríz a pandémií, ktoré ohrozujú verejné zdravie.

Comments are closed.