OZNAM o konaní XXVI. Biochemického zjazdu v Českých Budějoviciach 2021 „Na živo“

OZNAM o konaní XXVI. Biochemického zjazdu v Českých Budějoviciach 2021 „Na živo“

FEBS3+ Meeting “Life is Biochemistry, Biochemistry is Life”

„Annual Congress of Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular Biology with cooperation of Austrian and German Biochemical Section“
České Budějovice, August 29th – September 1st, 2021


Bližšie informácie nájdete na stránke https://csbmb2021.cz/

Komentáre niesú povolené.