Preregistrácia členov SSBMB

Vážení členovia spoločnosti!

Vzhľadom na aktualizáciu našej členskej základne a prípravu novej aktuálnej databázy členov SSBMB   si Vás dovoľujeme požiadať , aby ste svoju účasť v spoločnosti potvrdili Vašou preregistráciou.

Mnohí z Vás členov nemajú uvedené aktuálne kontakty  a zmeny sídla pracoviska.

Zároveň prosíme aj nových výskumníkov, študentov,  ktorí majú záujem sa stať členmi spoločnosti, aby sa v menu Preregistrácia zaregistrovali.

 

Ďakujeme

Výbor SSBMB

Členský príspevok do SSBMB

Prihláška za člena SSBMB
Odoslaním prihlášky sa zaväzujem, že budem pracovať na plnení úloh Spoločnosti a plniť členské povinnosri podľa jej stanov a organizačného poriadku.