Členský príspevok do SSBMB

Vážení členovia  SSBMB,

Dovoľujeme si Vás upozorniť a požiadať Vás,  aby ste  po  Vašom  zaregistrovaní/resp. preregistrovaní sa za člena Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu SSBMB uhradili členský príspevok v sume 15.00  Eur za rok 2023 na  účet spoločnosti SSBMB.

Názov účtu: Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu

IČO: 00178845

Banka: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: IBAN: SK92 0900 0000 0000 1146 9664

SWIFT/ BIC: GIBASKBX

Správa pre prijímateľa: Meno člena SSBMB

 

Ďakujeme

Výbor SSBMB

Comments are closed.