umrtie-generic-foto-bg

Rozlúčka s dlhoročným členom SSBMB

Zomrel RNDr. Ivan Hapala, CSc.

V nedeľu 2. januára 2022 nás po dlhoročnom zápase so zákernou chorobou navždy opustil náš kolega a priateľ Ivan Hapala, bývalý riaditeľ Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV.

RNDr. Ivan Hapala, CSc., sa narodil 9. novembra 1954 v Bratislave. Po ukončení štúdia genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v roku 1979 nastúpil na Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV,  pracovisko v Ivanke pri Dunaji. Tejto inštitúcii v jej rôznych podobách (v roku 1990 z pracoviska v Ivanke vznikol Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, ktorý sa stal v roku 2017 súčasťou Centra biovied SAV, a presťahoval sa z Ivanky pri Dunaji do Bratislavy) zostal verný po celý život.

Svoju dizertačnú prácu, ktorú vypracoval pod vedením prof. Kováča, obhájil v roku 1987 v Brne. Absolvoval dlhodobé zahraničné pobyty na Univerzite Cincinnati v USA, na Univerzite Bordeaux 2 vo Francúzsku, ako aj kratšie študijné pobyty na univerzitách v Nemecku, Rakúsku a Holandsku. Na pracovisku postupne zastával rozličné pozície (vedúci laboratória, predseda vedeckej rady) a od roku 2002 do roku 2014 bol riaditeľom Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV.

Vo svojej vedeckej práci sa venoval rôznym aspektom biogenézy a funkcie membrán v eukaryotických bunkách na modeli Saccharomyces cerevisiae. Medzi jeho najdôležitejšie výsledky patrí zavedenie metódy na sledovanie transportu sterolov, ako aj originálne  poznatky o účinku antisterolových antifungálnych liečiv na kvasinky. V poslednom čase sa (napriek zákernej chorobe) venoval biotechnologickým aplikáciám, a to predovšetkým využitiu kvasiniek ako producentov lipidových látok.

O jeho vedeckých kvalitách svedčí viac ako 60 publikácií vo WoS s takmer 1400 citáciami. Bol zodpovedným riešiteľom mnohých domácich vedeckých projektov (VEGA, APVV, Výskumné a vzdelávacie centrum excelentnosti APVV, projekt Európskeho sociálneho fondu Biomembrány) a niekoľkých zahraničných projektov (slovensko-americký vedecko-technický program, projekty Ost-West, Aktion Österreich-Slowakei). Vychoval osem doktorandov a 11 diplomantov. Bol predsedom Komisie pre kvasinky Československej spoločnosti mikrobiologickej, zástupcom Slovenska v International Commission on Yeasts, opakovane bol v organizačnom výbore Yeast Lipid Conferences.

Pre nás kolegov bol však neoceniteľný predovšetkým jeho príspevok k pozitívnej atmosfére na pracovisku, ktorú spoluvytváral za dlhé roky svojho pôsobenia v manažmente ústavu. Budú nám chýbať jeho rady pri rozhodovaní o ďalšom osude pracoviska, pri vytváraní koncepčných dokumentov, pri každodennom fungovaní ústavu. A predovšetkým, milý Ivan, bude nám chýbať tvoj entuziazmus a optimizmus, ktorý si si zachoval do poslednej chvíle.

Česť tvojej pamiatke!

Prevzatý text od: Ľubor Košťál, Ústav biochémie a genetiky živočíchov CB SAV

 

drobnicov-memorial-uvod

Drobnicov Memoriál

OZNAM

 

Milé kolegyne,  milí kolegovia, členovia spoločnosti SSBMB!

Dovoľujeme  si Vás informovať,  že v dňoch 2.9 – 4. 9. 2021 sa uskutoční tradičné podujatie Drobnicov Memoriál.

Tohtoročný Drobnicov memoriál sa bude konať v Trenčíne – Chata Trubárka, v rekreačnej oblasti Kubrica

Všetky informácie sú na: http://dm2021.vedaazivot.sk/

Prof. Ing. Ľudovít DROBNICA, DrSc.

preregistracia_ssbmb

Registrácia nových členov respektíve preregistrácia bývalých členov do spoločnosti SSBMB

Vážení členovia spoločnosti,
aktuálne sa môžete registrovať za člena spoločnosti SSBMB prihlásením sa v menu PREREGISTRÁCIA ČLENOV SSBMB.

Členský poplatok za členstvo je 5 Eur / na rok 2021
Platobné údaje sú uvedené v zelenom políčku Členský príspevok do SSBMB

V prípade, že ste neuhradili členský príspevok za uplynulý rok 2020 prosíme o dodatočnú úhradu

Ďakujeme, že ste s nami!

OZNAM o konaní XXVI. Biochemického zjazdu v Českých Budějoviciach 2021 „Na živo“

OZNAM o konaní XXVI. Biochemického zjazdu v Českých Budějoviciach 2021 „Na živo“

FEBS3+ Meeting “Life is Biochemistry, Biochemistry is Life”

„Annual Congress of Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular Biology with cooperation of Austrian and German Biochemical Section“
České Budějovice, August 29th – September 1st, 2021


Bližšie informácie nájdete na stránke https://csbmb2021.cz/

 

 

 

OZNAM

Blíži sa termín pre podávanie abstraktov  na konferenciu  –  XXVI. Biochemický zjazd s medzinárodnou účasťou 

Termín odovzdávania abstraktov  je  30.6.2021.

Bližšie informácie sú na stránke  www.csbmb2021.cz