ssbmb-covid19

Oznam o preložení termínu konania XXVI. Biochemického kongresu v Českých Budějoviciach

Vážení členovia Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu, milí priaznivci príbuzných vedeckých odborov

Na základe listu predsedu Českej společnosti pro biochemii a molekulární biologiu Prof. RNDr. Libora Grubhoffera, CSc., Hon.D.Sc., ktorý si Vám dovoľujeme preposlať v plnom znení, organizačný a vedecký výbor zjazdu po zvážení situácie rozhodol o preložení termínu konania XXVI. biochemického kongresu.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu  ohľadom pandémie korona vírusu sa XXVI. Biochemický kongres  2020 v Českých Budějoviciach prekladá na 29. augusta až 1. septembra 2021.

 

Milí vedecko – výskumní pracovníci, pedagógovia,  študenti, ktorí ste plánovali aktívne sa zúčastniť vedeckého kongresu, že Vás situácia neodradí a že sa v čo najväčšom počte stretneme v roku 2021 na Biochemickom zjazde  v Českých Budějovicach, odovzdáme si odborné vedomosti a skúsenosti  so svojimi zahraničnými spolupracovníkmi, nadviažeme  a utužíme naše vedecké priateľstvá  pri  odborných diskusiách a  neformálnych  stretnutiach.

Prajeme Vám, aby napriek pandémie COVID – 19, sa odborná komunita podnietila k  spolupráci na vedeckom poli bádania.

Buďte zdraví!

Výbor SSBMB

 

V prípade akýchkoľvek informácií prosím kontaktujte kanceláriu spoločnosti SSBMB dr. Gavurníkovú Gabrielu

gabriela.gavurnikova@cvtisr.sk

List predsedu Českej společnosti pro biochemii a molekulární biologiu
6044557_1000x[1]

Ocenenie Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

Virologička, úspešná vedecká pracovníčka, riaditeľka významnej vedecko –výskumnej inštitúcie – Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave  a aktívna členka výboru Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu   bola ocenená prezidentkou  Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou štátnym vyznamenaním  – Rad Ľudovíta Štúra II. Triedy. Gratulujeme!

Blue glowing synapse. Artificial neuron in concept of artificial intelligence. Synaptic transmission lines of pulses. Abstract polygonal space low poly with connecting dots and lines. 3D rendering

INFO DAY EMBL 2019 – 9. 12. 2019 od 10:00 hod

Vážení členovia spoločnosti, výskumníci, študenti !

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrom vedecko-technických informácií organizuje podujatie INFO DAY EMBL 2019.

INFO DAY EMBL 2019, sa bude konať dňa 9.12.2019 od 10:00 hodiny v priestoroch Univerzitného vedeckého parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava,  z príležitosti 1 – ročného trvalého členstva  Slovenskej  republiky v prestížnej medzinárodnej organizácii EMBL (Euoropen Molecular Biology Laboratory).

V rámci podujatia odznejú prednášky z jednotlivých výskumných oddelení  z hlavného sídla EMBL -Heidelbergu. Súčasťou podujatia je aj predstavenie EMBL programov pre PhD študentov a mladých výskumníkov.

Ambíciou podujatia je poskytnúť  nové informácie o možnostiach lepšieho vyžitia  nášho  členstva v  EMBL    ako aj  ukázať benefity, ktoré toto členstvo  prináša:

  1. Možnosť využívať unikátnu infraštruktúru jednotlivých výskumných centier v Európe, ktorá zatiaľ nemá analógiu v SR.
  2. Možnosť slovenských výskumníkov pracujúcich v biomedicínskej oblasti získavať príslušné „know-how“ v oblasti genomiky, technológiách editingu génov, mikroskopických zobrazovacích technikách, metabolomiky, proteomiky, expresie proteínov, bioinformatických a bioštatistických analýzach genómov modelových organizmov, vrátane človeka.
  3. Možnosť uchádzať sa o krátkodobé alebo dlhodobé pobyty vo výskumných inštitúciách financované zo zdrojov EMBC/EMBL.
  4. Možnosť publikovania v prestížnych zahraničných odborných vedeckých periodikách, ktoré vzišli v rámci spolupráce s EMBL výskumnými skupinami

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Výbor SSBMB

Pozvánka na INFO DAY EMBL 2019 Invitation to INFO DAY EMBL 2019
F3.large

Pozvánka na vedeckú prednášku – RNDr . MARIE HRMOVEJ, DrSc.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
a
Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, člen FEBS a IUBMB
si Vás dovoľuje pozvať na prednášku:

 

RNDr. MARIE HRMOVEJ, DrSc
Professor of Structural Biochemistry
Faculty of Sciences, University of Adelaide, Australia
School of Life Sciences,
Huaiyin Normal University, China

na tému :

Plant Transport Proteins Underlying Elemental Soil Toxicity Tolerance
&
Catalytic Mechanisms Of Enzymes Involved in Plant Development

 

Prednáška sa uskutoční 4. 12. 2019 o 15:00 hod na FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, v posluchárni CH 16

Prednáška Maria Hrmova (PDF pozvánka)