IMG_POSTERY

Rozmery posterov do posterovej sekcie

Vážení účastníci konferencie Biochemické dni 2019

Dovoľujeme  si Vás informovať, že rozmery posterov do posterovej sekcie sú štandardne pripravované s rozmerom A0  (840 mm x 1189 mm).

Náhľad panelov, ktoré Grand hotel Bellevue poskytol pre posterovú sekciu vidíte na obrázku.

 

Ďakujeme

Organizačný výbor konferencie

119

Termín  príjímania abstraktov 

Vážení účastníci konferencie Biochemické dni 2019, konanej  v dňoch 21.9-24.9.2019 v Hornom Smokovci.
Termín príjímania abstraktov  Vašich príspevkov končí dňa  11.9.2019.
Príspevky zasielané po tomto termíne nebudú uverejnené v Zborníku abstraktov.

 

Ďakujeme
Organizačný výbor konferencie

platbyssbmb

Členský príspevok do SSBMB

Vážení členovia  SSBMB,

Dovoľujeme si Vás upozorniť a požiadať Vás,  aby ste  po  Vašom  zaregistrovaní/resp. preregistrovaní sa za člena Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu SSBMB uhradili členský príspevok v sume 5.00  Eur za rok 2019 na  účet spoločnosti SSBMB.

Názov účtu: Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu

IČO: 00178845

Banka: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: IBAN: SK92 0900 0000 0000 1146 9664

SWIFT/ BIC: GIBASKBX

Správa pre prijímateľa: Meno člena SSBMB

 

Ďakujeme

Výbor SSBMB