Oznam o preložení termínu konania XXVI. Biochemického kongresu v Českých Budějoviciach

Vážení členovia Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu, milí priaznivci príbuzných vedeckých odborov

Na základe listu predsedu Českej společnosti pro biochemii a molekulární biologiu Prof. RNDr. Libora Grubhoffera, CSc., Hon.D.Sc., ktorý si Vám dovoľujeme preposlať v plnom znení, organizačný a vedecký výbor zjazdu po zvážení situácie rozhodol o preložení termínu konania XXVI. biochemického kongresu.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu  ohľadom pandémie korona vírusu sa XXVI. Biochemický kongres  2020 v Českých Budějoviciach prekladá na 29. augusta až 1. septembra 2021.

 

Milí vedecko – výskumní pracovníci, pedagógovia,  študenti, ktorí ste plánovali aktívne sa zúčastniť vedeckého kongresu, že Vás situácia neodradí a že sa v čo najväčšom počte stretneme v roku 2021 na Biochemickom zjazde  v Českých Budějovicach, odovzdáme si odborné vedomosti a skúsenosti  so svojimi zahraničnými spolupracovníkmi, nadviažeme  a utužíme naše vedecké priateľstvá  pri  odborných diskusiách a  neformálnych  stretnutiach.

Prajeme Vám, aby napriek pandémie COVID – 19, sa odborná komunita podnietila k  spolupráci na vedeckom poli bádania.

Buďte zdraví!

Výbor SSBMB

 

V prípade akýchkoľvek informácií prosím kontaktujte kanceláriu spoločnosti SSBMB dr. Gavurníkovú Gabrielu

gabriela.gavurnikova@cvtisr.sk

List predsedu Českej společnosti pro biochemii a molekulární biologiu

Comments are closed.