Spomienka na zosnulého prof. RNDr. Arnošta Kotyka, DrSc.

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu  biológiu  sa  v minulom roku rozlúčila s nestorom bioenergetiky a výnimočným českým biochemikom profesorom Kotykom, významným členom Českej společnosti pro biochemii a molekulární biologii

 Česť jeho pamiatke!

Link: www.csbmb.cz

Comments are closed.