Rozlúčka Doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc.

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu sa v tomto roku rozlúčila  s  docentom  Petrom Javorským významným vedcom – biochemikom, uznávaným vysokoškolským pedagógom, kolegom,  priateľom a zaslúžilým členom výboru našej odbornej spoločnosti, v ktorej sa angažoval od jej vzniku.

Česť jeho pamiatke!

 

https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/24684/

Comments are closed.