Rozlúčka Doc. RNDr. Miloslav Greksák, CSc.

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu sa  v roku 2020 rozlúčila  s  docentom  Miloslavom Greksákom,  významným vedcom – biochemikom, uznávaným vysokoškolským pedagógom, kolegom,  priateľom a zaslúžilým členom našej odbornej spoločnosti, v ktorej sa angažoval od jej vzniku.

Česť jeho pamiatke !

http://ubgz.sav.sk/

Comments are closed.