Workshop sekvenovanie DNA EMBL 2020

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu  v spolupráci s EMBL a CVTI  SR organizovala začiatkom roka  2020 pilotný kurz  o technológii sekvenovania prostredníctvom nanopórových častíc: EMBL INTRODUCTION TO NANOPORE SEQUENCING 2020 PILOT COURSE“

Kurz  sa konal v laboratóriách Univerzitného  vedeckého parku v Bratislave v dňoch  20. 1. – 22. 1. 2020. Zúčastnili sa ho bioinformatici  z hlavného sídla EMBL z Heidelbergu  – Jonathan Landry, Jan Provaznik, Laura Villacorta, Nayara Azevedo. Vďaka dobrej spolupráci  s oddelením genomiky v medzinárodnej spoločnosti EMBL  a    Dr. Vladimírom Benešom – šéfom „Core Facility of Genomics“,  si mladí výskumníci a PhD študenti mohli vyskúšať novú technológiu sekvenovania.

List of participans

Timeline

Comments are closed.